Tävlingar

Rally Killingen 2020 - inställt


Kils MK Bils tävlingsledning har tagit beslutet att ställa in Rally Killingen 2020 under rådande

omständigheter. Det är olyckligt, men beslutet är taget efter noga övervägande.

Enligt Länsstyrelsen i Värmland och de riktlinjer de har, gör det tyvärr omöjligt för oss att

arrangera denna tävling.


Fortfarande är prognoser och situationens allvar allt för viktigt. Med största sannolikhet kommer

det att vara fortsatt smittspridning och en hård belastning på landets sjukvård under sommaren 2020.


Med största respekt för våra medmänniskor och sjukvården i vårt land ställer vi alltså in

Rally Killingen 2020.

Vi kommer följa utvecklingen av det rådande läget och ser fram emot att arrangera framtida tävlingar.

 

Mvh Tävlingsledning Kils MK Bil

---------------------------


Rally Killingen 2019 - kördes lördagen den 10 augusti.


Slutligt resultat - se Resultat


Inbjudan och anmälan hos Race Consulting.

Välkommen med din anmälan.


/Tävlingsledningen

 

Upplysningar

Mikael Gustafsson 070-606 09 70

Tina Jacobsson 070-648 84 04


Upplysningar Regularity

Krister Berglund 070-511 43 76


Boende

Raul Skager 070-565 98 99


 

Ordförande i rallykommittén:

Mikael Gustafsson

tel 076-808 07 64

e-post - info@tech-pro.se

 

Copyright © 2015 Kils MK Bil - Alla rättigheter förbehållna.